Oppdrag til utenlandske leverandør og deres forpliktelser når de driver virksomhet i Norge

 

Når du har gitt et oppdrag til en utenlandske leverandør, er du og din underleverandør forpliktet til å følge norske lover og regler. Men vet du at den utenlandske oppdragstakeren har plikt til å registrere sine arbeidstakerne som skal jobbe i Norge?  I tillegg må din utenlandske leverandør også forholde seg til de norske mva-lovene. Altså den utenlandske leverandør må følge norske lover, på lik linje med norske bedrifter. Det betyr  følgende:

  • Din utenlandske underleverandør må registrere seg i det norske mva-registreret, dersom oppdraget er mer enn 50.000 kr.
  • Norsk mva skal beregnes.
  • Deres ansatte som jobber i Norge må få norsk D-nummer.

Vet du hvilke ansvar du som oppdragsgiver har?

Som oppdragsgiver, har du et stort ansvar for at dine underleverandører fullfører alle obligatoriske registreringer og innrapporteringer. Vil du bistå dem med registreringsforpliktelsene? Eller ønsker du at de skal få profesjonell of effektiv bistand? Vi hjelper dere og deres utenlandske underleverandører med å følge norske lover og regler.

Opplysninger om kontrakt, oppdrag til utenlandsk leverandør og sine arbeidstakere

Alle oppdrag til utenlandsk oppdragstaker skal rapporteres inntil myndigheter. Det rapporteres inn  i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR).  Dette gjelder kun for oppdrag som har en verdi på mer enn 20.000 kr. Det er oppdragsgivers plikt å rapportere oppdraget.  Skjema RF-1199 brukes til det. Deretter er det den utenlandske oppdragstakeren som har plikt til å rapportere sine ansatte som jobber  i Norge.

 

Arborealis: eksperten for å drive virksomhet i Norge

Jeg er Linda Eikelenboom og jeg er statsautorisert revisor med utdannelse fra Nederland og Norge. Jeg bor i Oslo og er spesialisten bak Arborealis. I tillegg  har jeg bodd og jobbet i Norge i mer enn 21 år. Dermed kjenner jeg svært godt til den norske kulturen, norsk næringsliv og det norske språket.  Derfor er jeg  et trygt valg når du skal finne en partner som kan bistå dine underleverandører med å drive forretning i Norge. Jeg hjelper din leverandør både med momsspørsmål og med spørsmål om ansatte som skal jobbe i Norge. Jeg bistår også med byggekort.

Foruten norsk, snakker jeg 4 andre europeiske språk. Jeg har også et stort og dyktig nettverk av eksperter innenfor  EU moms. Dette gjør at jeg kan hjelpe deg og din leverandør på en svært god måte, og sikre at norske lover og regler blir fulgt. Sammen sikrer vi din suksess i Norge.

 

Vil du vite mer: se her.

Kontakt oss og finn ut hva Arborealis kan gjøre for deg og  din leverandører  i Norge.